فالوور اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
4 فالوور فیک میکس ( بدونه جبران ) سرعت 10کا ارسالی روزانه توضیحات 29,550  تومان 350000/10 16 دقیقه فعال
5 فالوور فیک میکس  سرعت 10کا ارسالی روزانه جبران تا یک ماه +هدیه توضیحات 32,890  تومان 1000000/50 13 دقیقه فعال
6 فالوور میکس کاملا خارجی سرعت روزانه 20کا  جبران365 روزه توضیحات 38,970  تومان 1000000/50 12 دقیقه فعال
7 فالوور میکس  استارت انی سرعت 50 کا روزانه جبرانی یکسال توضیحات 42,950  تومان 1000000/50 44 دقیقه فعال
8 فالوور خارجی واقعی+هدیه توضیحات 48,000  تومان 500000/10 2 ساعت 38 دقیقه فعال
9 فالوور فیک 15الی 90درصد ایرانی+هدیه توضیحات 68,900  تومان 20000/100 2 ساعت 54 دقیقه فعال
10 فالوور ۵۰ درصد ایرانی فیک کیفیت خوب  توضیحات 79,200  تومان 3000/100 10 ساعت 47 دقیقه فعال
11 فالوور فیک فول ایرانی + هدیه توضیحات 159,000  تومان 10000/100 43 دقیقه فعال
لایک اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
122 لایک خارجی فیک کیفیت متوسط(ارسال سریع) توضیحات 1,950  تومان 300000/10 58 دقیقه فعال
123 لایک خارجی فیک ۲۰درصد ایرانی(پرسرعت) توضیحات 2,900  تومان 300000/10 42 دقیقه فعال
126 لایک فیک میکس سرعت خوب توضیحات 3,600  تومان 150000/10 22 دقیقه فعال
124 لایک 60 درصد ایرانی سرعت عالی + هدیه توضیحات 11,300  تومان 30000/100 1 ساعت 43 دقیقه فعال
125 لایک صد در صد ایرانی | پروفایل کامل توضیحات 43,800  تومان 20000/50 25 دقیقه فعال
ویو ویدیو اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
12 ویو ویدیو ریلز (reels) توضیحات 2,980  تومان 1000000/100 31 دقیقه فعال
13 ویو ویدیو اینستاگرام  توضیحات 3,150  تومان 1000000/100 9 دقیقه فعال
14 بازدید ویدیو فوری اینستاگرام قیمت بالا موقت در شرایط محدود پر سرعت⚡⚡⚡ توضیحات 4,600  تومان 2147483647/100 25 دقیقه فعال
کامنت اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
15 کامنت ایموجی مثبت | 😘💞💐🏵️😍🤩🥰😘😚🤯❤️🤎💜💙💓💋🫂 - 27,000  تومان 200000/10 44 دقیقه فعال
16 کامنت ایموجی منفی | 🤬😡😠😤😮‍💨🙄😒💩👿😈🤡🖕 - 27,000  تومان 200000/10 فعال
17 کامنت دلخواه خارجی میکس توضیحات 46,800  تومان 100/5 فعال
18 کامنت دلخواه کاملا ایرانی توضیحات 248,000  تومان 1000/12 2 ساعت فعال
بازدید استوری اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
19 ویو استوری+هدیه (ویو روی همه استوری ها) توضیحات 12,900  تومان 10000/20 7 دقیقه فعال
ویو لایو اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
20 ویو لایو | فقط تا 15 دقیقه | استارت آنی توضیحات 139,000  تومان 20000/10 26 دقیقه فعال
21 ویو لایو | فقط تا 30 دقیقه | استارت آنی توضیحات 280,000  تومان 20000/10 27 دقیقه فعال
22 ویو لایو | فقط تا 60 دقیقه | استارت آنی توضیحات 489,000  تومان 20000/10 فعال
23 ویو لایو | فقط تا 90 دقیقه | استارت آنی توضیحات 795,000  تومان 20000/10 فعال
24 ویو لایو | فقط تا 120 دقیقه | استارت آنی توضیحات 990,000  تومان 20000/10 فعال
خدمات ریچ ، امپریشن ، سیو ، شیر پست
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
25 ⚡️ذخیره پست+هدیه (سرعت بالا) توضیحات 4,100  تومان 50000/100 38 دقیقه فعال
26  ایمپرشن اینستاگرام + ریچ +هدیه توضیحات 12,500  تومان 100000/10 فعال
27 ریچ + ایمپرشن عکس و ویدیو+هدیه توضیحات 13,200  تومان 100000/50 44 دقیقه فعال
28 شیر پست اینستاگرام  - 17,900  تومان 1000000/100 29 دقیقه فعال
29 Impressions + Profile Visit + Discover+هدیه توضیحات 54,000  تومان 100000/100 فعال
لایک اینستاگرام از کشورهای مختلف
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
30 Instagram - Likes | Russia  توضیحات 18,000  تومان 5000/50 37 دقیقه فعال
31 Instagram - Likes | USA توضیحات 18,000  تومان 30000/10 7 ساعت 58 دقیقه فعال
32 Instagram - Likes | Turkey توضیحات 24,000  تومان 50000/50 24 دقیقه فعال
34 Instagram - Likes | Brazil توضیحات 126,000  تومان 50000/25 فعال
فالوور اینستاگرام از کشورهای مختلف
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
33  Instagram Followers - USA ???? | ?????? 30D  توضیحات 108,000  تومان 100000/10 فعال
35 Instagram Followers - Brazil  توضیحات 324,000  تومان 20000/20 فعال
36 Instagram Followers - ARAB  توضیحات 360,000  تومان 30000/100 فعال
37 Instagram Followers - Chinese  توضیحات 924,000  تومان 5000/50 فعال
خدمات روبیکا
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
38 افزایش بازدید پست روبیکا | روبینو توضیحات 4,500  تومان 500000/100 فعال
39 افزایش سین | بازدید | پست کانال روبیکا برای پست آخر توضیحات 8,500  تومان 500000/25 فعال
40 افزایش لایک پست روبیکا | روبینو | کیفیت خوب توضیحات 9,700  تومان 500000/100 فعال
41 افزایش سین | بازدید | پست کانال روبیکا برای 5 پست آخر توضیحات 12,800  تومان 500000/25 فعال
42 افزایش سین | بازدید | پست کانال روبیکا برای 10 پست آخر توضیحات 16,800  تومان 500000/25 فعال
43 افزایش لایک پست روبیکا | روبینو| کیفیت عالی توضیحات 19,800  تومان 10000/25 فعال
44 افزایش سین | بازدید | پست کانال روبیکا برای 20 پست آخر توضیحات 23,800  تومان 500000/25 فعال
45 فالوور روبیکا | روبینو | ارزان توضیحات 27,000  تومان 10000/500 14 ساعت 19 دقیقه فعال
46 افزایش فالوور روبیکا | روبینو | کیفیت متوسط توضیحات 42,000  تومان 500000/25 فعال
47 افزایش فالوور روبیکا | روبینو | کیفیت خوب توضیحات 67,500  تومان 10000/25 فعال
48 افزایش ممبر یا عضو کانال روبیکا کیفیت خوب توضیحات 87,000  تومان 500000/100 21 ساعت 14 دقیقه فعال
49 افزایش فالوور روبیکا | روبینو | کیفیت عالی توضیحات 142,500  تومان 10000/25 فعال
50 افزایش ممبر یا عضو کانال روبیکا کیفیت عالی توضیحات 185,000  تومان 10000/25 فعال
ممبر کانال و گروه تلگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
51  اد اجباری کانال عمومی +هدیه توضیحات 78,600  تومان 100000/10 30 دقیقه فعال
ویو پست تلگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
52 بازدید تک پست کانال+هدیه توضیحات 950  تومان 100000/500 25 دقیقه فعال
53 بازدید 5 پست آخر کانال +هدیه توضیحات 5,550  تومان 100000/1000 4 ساعت 44 دقیقه فعال
54 بازدید 10 پست آخر کانال +هدیه توضیحات 10,500  تومان 10000000/10 1 ساعت 33 دقیقه فعال
55 بازدید 20 پست آخر کانال +هدیه توضیحات 18,800  تومان 10000000/10 1 روز 1 ساعت 17 دقیقه فعال
راکشن پست تلگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
56 Telegram - Reactions ~ 🎉 توضیحات 12,000  تومان 40000/10 فعال
57 Telegram - Reactions ~🔥 توضیحات 12,000  تومان 40000/50 فعال
58 Telegram - Reactions ~❤️ توضیحات 12,000  تومان 40000/50 فعال
59  Telegram - Reactions ~ 👍 توضیحات 12,000  تومان 40000/50 فعال
تلگرام پریمیوم - تیک آبی بدون لاگین در اکانت شما
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
60 تلگرام پریمیوم 3 ماهه - فعالسازی روی یوزرنیم شما بدون نیاز به لاگین توضیحات 925,000  تومان 1/1 فعال
61 تلگرام پریمیوم 6 ماهه - فعالسازی روی یوزرنیم شما بدون نیاز به لاگین توضیحات 1,320,000  تومان 1/1 فعال
62 تلگرام پریمیوم 12 ماهه - فعالسازی روی یوزرنیم شما بدون نیاز به لاگین توضیحات 2,330,000  تومان 1/1 فعال
ساند کلود
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
63  SoundCloud - Plays Speed 100k/days  - 6,000  تومان 1000000/100 فعال
64 Soundcloud - Likes | Max 10k | 30 D Refill  - 108,000  تومان 20000/100 فعال
65 Soundcloud - Followers | Max 10k | 30 D Refill - 108,000  تومان 10000/100 فعال
66 SoundCloud - Reposts - 1,260,000  تومان 10000/100 فعال
ویو یوتیوب (گارانتی ریزش)
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
67 Youtube - Views | Max 5k  - 96,000  تومان 2000000/20000 فعال
68  YouTube - Short Video Views ~ 10k-20k/days - 108,000  تومان 100000/100 فعال
69 YouTube - Views  - Real Active Views  - 252,000  تومان 1000000/500 فعال
70 YouTube - Views ~™ - Real Active Views  - 258,000  تومان 100000/500 فعال
یوتیوب Subscriber
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
71 YouTube - Subscribers Speed 200/Days| ?? ??????  - 276,000  تومان 6000/50 فعال
72 Youtube - Subscribers | 𝐑𝐄𝗔𝐋 | Max 1k | 𝗥𝗘𝗙𝗜𝗟𝗟 30D | 10-30/days | Start 0 to 6Hr - 546,000  تومان 1000/100 فعال
73 سابسکرایب یوتیوب ظرفیت 1میلیون گارانتی یک سال ریزش - 2,226,000  تومان 10000/100 فعال
74  | Max 50k | 𝗥𝗘𝗙𝗜𝗟𝗟 30D | 10-15/days | INSTANT - - 2,268,000  تومان 10000/100 فعال
لا‌یک و دیس لایک یوتیوب
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
75  Youtube - Comment Likes | - 54,000  تومان 100000/10 فعال
76  YouTube - Like | Speed 1k/days  - 54,000  تومان 20000/50 فعال
77  YouTube - Likes  |  30D | Speed 1k/days  - 78,000  تومان 20000/50 فعال
78  YouTube - Likes |   | Speed 1k - 84,000  تومان 100000/30 فعال
79 Youtube - Comment Likes | UpVote | Max 50k - 192,000  تومان 50000/10 فعال
80 Youtube - Comment Dislikes | Max 20k | ?? ??????  - 210,000  تومان 20000/100 فعال
81 Youtube - Comment Likes | DownVote | Max 100k - 240,000  تومان 500000/10 فعال
82 417 | YouTube - Likes | USA | Max 20k | Speed 1k/days| R 30 D - 576,000  تومان 50000/50 فعال
83 414 | YouTube - Likes | Max 100k | Per days 50-100 | 0 - 24 hrs start - 948,000  تومان 130000/50 فعال
فالوور تیک تاک
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
85 TikTok - Followers | Max 200k | 𝐍𝐎 𝗥𝗘𝗙𝗜𝗟𝗟 | Speed 5k/days | 0-1Hrs - 392,000  تومان 50000/200 فعال
84  TikTok - Followers  | Speed 1k/days  - 398,000  تومان 50000/200 فعال
86 TikTok - Followers | Speed 500/days  - 448,000  تومان 50000/200 فعال
87  TikTok - Followers |  30D| Speed 2k/days  - 488,000  تومان 50000/200 فعال
لایک تیک تاک
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
88  TikTok - Likes | Max 3k | Speed 3k - 24,000  تومان 50000/10 فعال
89 TikTok - Likes | Max 10k | Speed 2k - 48,000  تومان 35000/20 فعال
90 TikTok - Likes |  Max 1k | | Speed 1k/days | INSTANT - 54,000  تومان 100000/10 7 ساعت 4 دقیقه فعال
ویو تیک تاک
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
91 ویو تیک تاک - 600  تومان 5000000/100 49 دقیقه فعال
پلی اسپاتیفای
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
92 Spotify -  Plays | USA | Max 1m | Speed 300-600/days - 12,000  تومان 100000000/1000 7 ساعت 20 دقیقه فعال
93 Spotify  Plays | USA | Max 1m | Speed 200-500/days - 12,000  تومان 10000000/1000 فعال
94 Spotify ~ USA Plays + WW ~ Min 1M ~  Speed 100K/days - 12,000  تومان 100000000/1000 فعال
95 Spotify  Plays | Max 100k | Speed 1k-2k/days - 18,000  تومان 10000000/1000 10 دقیقه فعال
96 Spotify  Search Plays | Max 1m | Speed 200-500/days - 42,000  تومان 10000000/1000 فعال
Save اسپاتیفای
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
97 Spotify - Save ~ USA - 156,000  تومان 10000/100 فعال
پرمیوم پلی اسپاتیفای
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
98 Spotify - Plays | Start 1-12H - Speed 1k - 3.5k Per Day - 18,000  تومان 1000000/1000 فعال
99 Spotify - Premium Plays | Start 1-12H - Speed 1k - 3.5k Per Day - 18,000  تومان 1000000/1000 44 دقیقه فعال
100 Spotify - Premium Plays | USA | Start 1-12H - Speed 1k - 3.5k Per Day - 42,000  تومان 1000000/1000 41 دقیقه فعال
101 Spotify - Premium Playlist/Album Plays | Start 1-12H - Speed 1k - 3.5k Per Day - 42,000  تومان 1000000/1000 فعال
102 Spotify - Search Premium Plays - 150,000  تومان 10000000/1000 فعال
پلی لیست پلی اسپاتیفای
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
103 Spotify - Playlist Plays | USA | Start 1-12H - Speed 1k - 1.5k Per Day - 42,000  تومان 1000000/1000 فعال
104 Spotify - Playlist Plays | Start 1-12H - Speed 1k - 1.5k Per Day - 42,000  تومان 1000000/1000 فعال
پاتکست پلی اسپاتیفای
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
105 Spotify - Podcast Plays | Start 1-12H - Speed 1k - 2.5k Per Day - 78,000  تومان 10000000/500 فعال
فالوور اسپاتیفای
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
106 Spotify - Quality Followers | Start 1-12H | Speed 1.5k-3k Per day - 36,000  تومان 1000000/500 فعال
پلی لیست فالوور اسپاتیفای
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
107 Spotify Playlist Followers | Start 1-12H | Speed 1.5k-3k Per day - 18,000  تومان 1000000/500 فعال
108 Spotify - Playlist Followers | Max 100k | Speed 20k-50k | INSTANT - 24,000  تومان 1000000/500 فعال
109 Spotify Playlist Followers | USA | Speed 1.5k-3k per day | Start 1-12H - 36,000  تومان 50000/100 فعال
اسپاتیفای Monthly Listener
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
110 Spotify - Monthly Listeners | USA | Speed 500- 2.5k Per day | Start 1-12H - 204,000  تومان 5000000/1000 7 ساعت 40 دقیقه فعال
لایک ، فالوور ، ریتویت توییتر
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
113 فالوور توییتر  گارانتی 20 روز توضیحات 162,000  تومان 500000/250 فعال
111 Twitter - Likes |  Max 1k | Speed 1k |  INSTANT - 198,200  تومان 10000/10 فعال
112 لایک توییتر  سرعت ۵۰۰تا روزانه توضیحات 202,000  تومان 3000/20 فعال
114 Twitter - Likes | Mixed | Max 20k | Speed 5k |  INSTANT - 258,000  تومان 10000/10 فعال
115 فالوور تویتتر گارانتی تا30روز توضیحات 589,500  تومان 500000/250 فعال
116 Twitter - Retweets | Max 50k |Speed 50/Days | INSTANT - 708,000  تومان 60000/50 فعال
117 ریتویت سرعت ۲۰۰ تا روزانه - 708,000  تومان 60000/50 فعال
118 Twitter - Likes | Max 50k |  Speed 50/Days | INSTANT - 942,000  تومان 10000/10 فعال
119 Twitter - Followers | Max 60k | Speed 400 to 4k /Days | INSTANT - 1,174,500  تومان 500000/250 فعال
ویو توییتر
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
120 Twitter - Video Views - 600  تومان 100000000/500 فعال
اعلان ها
اطلاعیه جدیدی وجود ندارد