کلاب هاوس
در اتاق های کلاب هاوس چه می ...

اتاق کلاب هاوس : کلاب هاوس اپلیکیشن جذاب صوت محوری که با ورود افراد مشهور و سلبریتی ها مشهور شد و آوازه بحث‌های جنجالی کلاب‌های آن دهان به دهان چرخید و به سرعت معروف شد. این روند همچنان ادامه پیدا کرد و با استوری کردن شخصیت‌های مشهور به ‌سرعت رشد فوق‌العاده‌ای بین کاربران پیدا کرد.